cinska med 2

Tradiční Čínská Medicína v praxi

Čínská medicína je nejznámějším léčebným systémem, stojícím paralelně k soudobým biomedicínským postupům. Poskytuje ucelený a komplexní pohled na otázky zdraví, vzniku nemocí, životního stylu a cesty k udržení energie a životního elánu.

Odpovědi, které dává, jsou prověřeny tisíceletími a množstvím lidí, kteří se jimi řídili v posledních desetiletích i rozsáhlými výzkumy prováděnými na Západě.

“Vše v jednom”

Lékaři ve staré Číně si byli již odedávna vědomi nutnosti odlišných přístupů k léčbě podle typu a konstituce svých pacientů. Bylinná léčba je prospěšná zejména u organických onemocnění a u stavů velkého vyčerpání, kdy je potřeba “dolít palivo”. Ovlivňování akupunkturních bodů vyniká u funkčních problémů, neuróz, bolestivých stavů, vnitřního napětí. Je velice prospěšné u bolestivých stavů pohybového aparátu a ztuhlých a bolavých svalů. Též každý klient je v průběhu terapie poučen o dietetických zásadách dle pravidel čínské zdravovědy, které pomohou vylepšit jeho zdravotní stav.

Diagnostika 

Základem je vstupní vyšetření, což je důvěryhodný rozhovor mezi mnou a klientem, během kterého zmapujeme silné a slabé články vašeho organizmu. Pohovor trvá individuálně 1,5 až 2 hodiny. Detailně probereme vše související s vaším zdravotním stavem: aktuální potíže a jejich změny na základě vnějších vlivů, celoživotní anamnézu, váš životní styl (strava, spánek, podmínky povolání, popř. vztahy v rodině). Provedeme též diagnostiku jazyka a pulzuVýstupem z vyšetření je obraz nerovnováhy (popř. několika), dle kterých se volí nástroje a postup léčby. 

Fytoterapie 

Je velmi silným nástrojem TČM, bylinné směsi se skládají z několika bylin, kde každá má svou funkci a hierarchické postavení ve směsi.

Využívají se rostliny doplněné o minerálie a ojediněle i živočišní produkty. Za čtyři tisíce let zkušeností je v čínské fytoterapii přesně popsáno co která ingredience dělá. Musí být zachována geoautenticita – tzn., že se používají výhradně léčivky, které pochází z oblasti, kde se po tisíciletí vyskytovaly a kde se i dnes pěstují.

Bylinné směsi dostává klient na předepsaný počet dnů, do následující kontroly. Při ní se směs dále upravuje podle aktuální potřeby, nebo se snižuje dávka v závěrečných fázích terapie.

Akupunktura

Spolu s fytoterapií patří akupunktura k nejsilnějším prostředkům, kterými jde ovlivnit zdravotní stav pacienta. Pomocí velmi tenkých jehel působí na body na akupunkturních drahách, kterými protéká Qi (nebo-li vitální energie), čímž harmonizuje její tok.

K akupunktuře patří další přidružené metody: využívá se ovlivňování bodů tlakem (akupresura a masáže), teplem (moxování – nahřívání bodů tyčinkami), nebo podtlakem (baňkování). 

Na ovlivňování aku-bodů klient dochází jednou až dvakrát týdně, při udržovacím tempu však méně často.

Dietetika

“Nesprávnou stravou lze hodně uškodit a správnou stravou jen trochu napravit.” 

Dietetika je důležitá, protože stravou několikrát denně ovlivňujeme rovnováhu organizmu. V současnosti by pro uzdravení pouhá změna jídelníčku nestačila, přeci soudobé nemoci jsou složitější a faktorů, které je ovlivňují je mnohem více. Pořád ale platí, že stravování založené na smysluplných pravidlech pomůže spoustě zdravotních problému předejít.

Poznámky k jídelníčku u některých diagnóz mají pouze okrajový význam, jindy jsou stěžejní. Dietetika se opírá o střídmost, různorodost a pravidelnost ve stravování, zohledňuje též “termodynamiku” potravin, která musí korelovat se stavem pacienta a povahou jeho onemocnění.